Gabinet Rozwoju Osobistego i Terapii Naturalnych
Ewa Miklaszewska

Niedziałkowskiego 5B/1
72-600 Świnoujście

tel. +48 502 652 664

ewa@miklaszewska.pl
www.miklaszewska.pl

EFT (Emotional Freedom Techniques)
Techniki Emocjonalnej Wolności
Tapping

Czym jest EFT?

EFT jest jedną z technik zaliczanych do nowego nurtu energo-psychologii i energo-medycyny. Podejścia te traktują człowieka jako całość, w którym umysł, ciało fizyczne i dusza tworzą tak ścisły związek ze sobą, że oddziaływanie na każdym z tych poziomów ma wpływ na pozostałe.

EFT oddziaływuje na energię płynącą w meridianach, przywraca równowagę energetyczną, a w konsekwencji równowagę emocjonalną i fizyczną. Ze względu na używanie grupy punktów tradycyjnie wykorzystywanych przez akupunkturę, EFT często jest nazywane psychologiczną akupunkturą lub tappingiem oraz zaliczana jest do kategorii terapii meridianowej.

EFT opiera się na nowatorskiej koncepcji Garego Craig'a, mówiącej że: przyczyną wszystkich negatywnych emocji jest zaburzenie w systemie energetycznym ciała. System/układ energetyczny możemy rozumieć dwojako: jako układ nerwowy, opierający się na przepływie impulsów elektrycznych oraz jako układ meridianów, czyli niewidzialnych kanałów energetycznych płynących w ciele człowieka, opisanych przez Chińczyków 5000 lat temu.

EFT - krótka historia.

Do rozwoju EFT w obecnej postaci przyczynili się dr George Goodheart, twórca kinezjologii stosowanej oraz dr Roger Callahan, który stworzył Terapię Pola Myśli (TFT - Thought Field Therapy). W terapii tej opukiwano określone zestawy punktów akupunkturowych (algorytmy) do konkretnych problemów. TFT mógł stosować tylko dobrze wyszkolony trener, który opanował określone algorytmy dopasowane do specyficznych problemów. Dlatego metoda nie była jeszcze tak rozpowszechniona i dostępna dla każdego. Gary Craig był uczniem Callahana i uprościł skomplikowane algorytmy TFT do prostej, podstawowej procedury, która dziś nosi nazwę EFT - Techniki Emocjonalnej Wolności (Emotional Freedom Techniques). Metoda EFT opiera się na wykorzystaniu wszystkich podstawowych punktów ułożonych w jedną sekwencję, którą stosuje się niezależnie od problemu. Dzięki temu każdy może się jej nauczyć i korzystać z niej na dowolnie wybrany problem.

Na jakie problemy można stosować EFT?

Odpowiedź Garego Craig'a brzmi - na wszystko. I choć powszechnie mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, to EFT wyłamuje się od tej zasady, stanowiąc swoisty wyjątek od reguły. W miarę rozpowszechniania się EFT w USA i w innych krajach, amatorzy i specjaliści z różnych dziedzin zaczęli testować skuteczność EFT w najróżniejszych problemach i obszarach życia. Skutek okazał się pozytywny, dlatego metoda rozwija się w kolejnych krajach i zaczyna być testowana na coraz cięższych chorobach.

Do tej pory stwierdzono skuteczność EFT w leczeniu:

Lęków i fobii
Niskiej samooceny
Alergii
Obsesji i kompulsji
Żalu i straty
Bezsenności
Bólu
Negatywnych przekonań
Depresji
PTSD (Zespół Stresu Pourazowego)
Uzależnień
Zaburzeń jedzenia
Dysleksji
Poczucia winy
Negatywnych wspomnień
Nadużyć seksualnych
Chorób natury fizycznej
Zaburzeń ciśnienia

oraz w kreowaniu:

Sukcesu
Optymizmu
Poczucia własnej wartości
Dobrobytu
Dobrych relacji z ludźmi
Poczucia bezpieczeństwa

Jak działa EFT?

W EFT wykorzystujemy właściwości zarówno naszego ciała jak i umysłu. Działając na poszczególne punkty akupunkturowe wywołujemy wibrowanie i wzmagamy przepływ energii w ciele.

Kiedy przytrafia nam się sytuacja, która powoduje w nas negatywne odczucia, energia naszego ciała i umysłu zostaje zaburzona, co przejawia się w odczuwanych przez nas negatywnych emocjach lub nieprzyjemnych objawach w ciele. Siła negatywnych odczuć związanych z przeżywaną przez nas sytuacją mówi nam o tym, jak silnie nasz układ energetyczny jest zaburzony w tej sytuacji. Zaburzenie to, jeśli nie zostanie przepracowane lub rozładowane w naturalny sposób, zostaje zakodowane i "odtwarzane" za każdym razem, gdy wspominamy tą nieprzyjemną sytuację lub dzieje się coś, co w jakiś sposób ją przypomina.

Zawsze trzeba pamiętać, że kiedy jesteśmy pod wpływem emocji, nasz mózg zapamiętuje wiele różnych rzeczy, których by nie zapamiętał, gdyby nie nasz stan emocjonalny.
Każde zdarzenie w naszym życiu zostaje zapisane w naszym mózgu w określonej ilości komórek, które tworzą ze sobą połączenia neuronalne. Różne aspekty są zapisane w różnych komórkach, ale jednocześnie są one połączone z pozostałymi odpowiadającymi za to doświadczenie. Podobnie dzieje się w układzie energetycznym.

Według teorii Garego Craig'a, kiedy pojawią się w nas wspomnienia nieprzyjemnych dla nas zdarzeń, najpierw nasz układ energetyczny robi "bzzzzzzzt", czyli jest negatywnie pobudzony, a w konsekwencji tego pojawia się negatywna emocja.
Kiedy jednocześnie koncentrujemy nasz umysł na problemie, z którym pracujemy i wypowiadamy konkretne zdania, wówczas mózg aktywizuje odpowiednie komórki i sieci neuronalne, a pobudzenie energetyczne wywołane opukiwaniem punktów akupunkturowych dociera po określonym kanale energetycznym do zaktywizowanych wspomnień i do blokad energetycznych jakie są z nimi związane - usuwa te blokady, pozwalając swobodnie płynąć energii. Daje to możliwość nabrania coraz większego dystansu emocjonalnego do sytuacji i wspomnień z nią związanych. Przejawia się to na różne sposoby, np. pojawia się obojętność w mówieniu o problemie, dystans, poczucie jakby to się nigdy nie stało, coraz trudniej przypomnieć sobie szczegóły sytuacji, pojawia się śmiech. Dystans, którego nabieramy, skłania nas też do innego rodzaju refleksji związanych z tą sytuacją.

Metoda opiera się na uniwersalnych prawach fizyki organizmu żywego i fizyki kwantowej, więc nie stoi w opozycji do żadnej nauki, czy systemu religijnego, a wręcz przeciwnie, otwiera nowe możliwości niezbadane i nie poznane jeszcze przez człowieka a niewątpliwie prowadzące do jego rozwoju i poprawy jakości życia.

Źródło: "Wprowadzenie do EFT", Joanna Chełmicka, Instytut EFT, www.eft.net.pl

« Powrót