Gabinet Rozwoju Osobistego i Terapii Naturalnych
Ewa Miklaszewska

Niedziałkowskiego 5B/1
72-600 Świnoujście

tel. +48 502 652 664

ewa@miklaszewska.pl
www.miklaszewska.pl

Terapia Linii Czasu™
(Time Line Therapy™)

Twórcą Time Line Therapy™ jest dr Tad James. Początek zainteresowania Technikami Time Line Therapy™ dała wydana w 1988 r. książka Terapia Linii Czasu i Podstawy Osobowości. Przyczyniła się do rozpowszechnienia tych technik wśród terapeutów, którzy od razu wprowadzili je w swojej codziennej pracy z klientami.

Jako pierwszy określenia "linia czasu" użył już Arystoteles, określając, że przyszłość znajduje się przed nami, przeszłość za nami, a teraźniejszość, to punkt, w którym jesteśmy. W późniejszym czasie wielu psychologów, jak William James, Freud, Jung czy Milton Erickson poszukiwali metody, która umożliwiłaby opis doświadczeń związanych z upływem czasu.

W latach 60-tych, jeden z najwybitniejszych hipnoterapeutów na świecie, Milton Erickson stosował bardzo podobną do Time Line Therapy™ technikę hipnotyczną. Techniki Time Line Therapy™ wprowadzone przez Tada Jamsa swoją największą popularność zyskały w ciągu ostatnich pięciu lat.

Linia czasu jest związana z czasem i jego upływem - to nic innego jak zbiór wspomnień, coś co łączy przeszłość z przyszłością. Nie możemy być nigdzie indziej jak w teraźniejszości. Obrazy różnych zdarzeń zarówno z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości mają swoją lokalizację. Im dalej spojrzymy wstecz na swoje doświadczenia, tym ich obraz będzie bardziej oddalony. Obrazy tego, co spotkało nas niedawno są bardziej wyraziste.

Najczęściej spotykane są dwa rodzaje przebiegu linii czasu.

Przeszłość znajduje się po lewej stronie, przyszłość po prawej a teraźniejszość tuż przed nami.

Przeszłość - Ty - Przyszłość

Inny przebieg linii czasu to taki, gdzie przeszłość czujemy za nami, przyszłość przed nami a teraźniejszość odczuwamy jakby była w naszym ciele.

Przeszłość - Ty - Przyszłość

Linie czasu u każdego przebiegają indywidualnie. To, gdzie i jak przechowujemy nasze przeszłe doświadczenia na liniach czasu określa jak myślimy, kim jesteśmy i jak funkcjonujemy.

Wszystkie zdarzenia, wszystko, czego doświadczyliśmy w życiu jest przechowywane w Nieświadomym Umyśle. Jest to ta część nas, która zapewnia sprawne funkcjonowanie ciała - sprawia, że oddychamy, że serce bije, że żołądek trawi pokarm, że mrugamy oczami i kieruje wieloma innymi funkcjami, nad którymi nigdy się nie zastanawiamy. Nieświadomy Umysł przechowuje wspomnienia, łączy podobne rzeczy i myśli, porządkuje wspomnienia jak również może przechowywać tłumione wspomnienia, które zostały wyparte z pamięci na skutek traumatycznych urazów.

Jeżeli wspominając doświadczamy negatywnych emocji w ciele, znaczy to, że emocje związane z pewnymi wydarzeniami są stłumione i uwięzione w ciele. Neurologia dostarcza dowody na potwierdzenie teorii, że Nieświadomy Umysł może w dowolnym czasie nawiązać kontakt z każdą częścią naszego ciała i pobudzić proces leczenia.

Nie do końca prawdą jest, że nie mamy wpływu na to co wydarzyło się w przeszłości. Nie możemy cofnąć zdarzeń, natomiast możemy zmienić swoje emocje w stosunku do wydarzeń, które kiedyś miały miejsce.

Główne Techniki Time Line Therapy™ pozwalają nam na określenie Linii Czasu, znalezienie jej kierunku i lokalizacji. Czasem dokonanie drobnych zmian w kierunku czy lokalizacji może spowodować znaczące, a nawet radykalne zmiany w naszym widzeniu świata. Terapia Linii Czasu™ umożliwia nam znalezienie pierwotnej przyczyny pierwszego wydarzenia dla negatywnych emocji i uwolnić się od nich. Przede wszystkim ważne jest uwolnienie się od gniewu, smutku, strachu, zranienia i poczucia winy.

Podobnie, jak w przypadku negatywnych emocji, istotne dla naszego rozwoju jest dotarcie do pierwotnej przyczyny pierwszego wydarzenia dla ograniczających decyzji oraz usunięcie ich. Mówiąc o ograniczających decyzjach, mam na myśli przekonania, które nas ograniczają i utrudniają podejmowanie decyzji, dzięki którym możemy kształtować swoją przyszłość odpowiadającą naszym oczekiwaniom.

Tak więc stosując Techniki Time Line Therapy™ oprócz uporządkowania naszej przeszłości mamy też możliwość kreowania przyszłości takiej, jakiej byśmy sobie życzyli. Możemy je również wykorzystać do zaplanowania celów i poznać najlepszą drogę do ich realizacji.

« Powrót